ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ Α.Ε.Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΙΟΥ

Στις 12 Μάρτιου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στην ΑΕΝ Μηχανικών Χίου. Ο Διοικητής της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου κ Ιωάννης  Μάργαρης αλλά και ο Διευθυντής της σχολής Διαμαντής Ανδριώτης ενημέρωσαν τους μαθητές μας για το πρόγραμμα σπουδών της σχολής και πολύτιμες πληροφορίες για το επάγγελμά του Ναυτικού.

Σχετικές δημοσιεύσεις