Πρόγραμμα Α’ Τάξης

Για την εβδομάδα μέχρι την 1η Μαΐου τα μαθήματα που θα γίνουν σύγχρονα μέσω Webex στην Α’ τάξη είναι τα:

Αγγλικά

12.00-13.00 την Δευτέρα

________________________________________

Άλγεβρα

10.00-11.00 την Τρίτη

________________________________________

Νέα Ελληνικά

10.00-11.00 την Παρασκευή 


Σχετικές δημοσιεύσεις