Ιστορία Σχολείου

Η Ιστορία του σχολείου   Το 1961 τι Γυμνάσιο Καρδαμύλων με το Β.Δ. υπ. αρ. 131 μετατρέπεται σε Γυμνάσιο Ναυτικής Κατεύθυνσης, το οποίο λειτουργεί ως εξατάξιο Γυμνάσιο μέχρι το σχολικό έτος 1963-1964. Το σχολικό έτος 1964-1965 και με το Ν.Δ. 4379/1964 αλλάζει σε Ναυτικό Λύκειο χωρισμένο σε Κλασσικό και Ναυτικό τμήμα. Στις 3/10/1967 σύμφωνα με το Α.Ν. 129/1967 το τριτάξιο Γυμνάσιο ενώνεται με το τριτάξιο Λύκειο και δημιουργείται ξανά το εξατάξιο Λιβάνειο Ναυτικό Γυμνάσιο Καρδαμύλων. Από τις 3/9/1976 μετατρέπεται πάλι σε Λιβάνειο Ναυτικό Λύκειο το οποίο λειτουργεί με αυτή την…

Περισσότερα