Προϊόντα του τόπου μας

Προϊόντα του τόπου μας   Με αφορμή τη συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Comenious με τίτλο «Η Ευρώπη σερβίρεται (L’ Europe est servie)», επιλέχθηκε το παρόν θέμα Ερευνητικής Εργασίας, το οποίο θα δώσει γνώσεις και εμπειρίες που θα ταξιδέψουν παράλληλα και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η επαφή των μαθητών με τα προϊόντα του τόπου τους όπως παράγονται και καταναλώνονται , να εντοπίσουν τι μπορεί να δώσει η Χιώτικη γη, τι παράγεται αυτή τη στιγμή από τοπικές επιχειρήσεις, να παρακολουθήσουν την παραγωγική διαδικασία τους…

Περισσότερα