Διατελέσαντες Διευθυντές

Οι Διευθυντές που έχουν υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο σχολείο μας είναι:

 

1965 – 1966   :        Μονογυιού Στυλιανή

1966 – 1967   :        Καλούδης Μηνάς

1976 – 1977   :        Λύπας Φώτιος

1977 – 1978   :        Αστρεινίδου Πηνελόπη

1978 – 1979   :        Λύπας Φώτιος

1979 – 1980   :        Μπαΐλας Αθανάσιος

1980 – 1981   :        Σκυριώτου Ευριδίκη

1981 – 1982   :        Ρωξάνα Μαρία

1982 – 1983   :        Ρωξάνας Εμμανούηλ – Κανίδης Ευάγγελος

1983 – 1984   :        Παπαβασιλείου Παύλος

1984 – 1986   :        Λουκάκης Θεόδωρος

1986 – 1993   :        Γλαβάς Νικόλαος

1993 – 1995   :        Μπολίκας Πέτρος

1995 – 1996   :        Παληγεώργος Βασίλειος

1996 – 1999   :        Λιγνός Ιωάννης

1999 – 2002   :        Πίττας Γεώργιος

2002 – 2006   :        Μπολίκας Πέτρος

2006 – 2007   :        Αμαρτωλός Μιχαήλ

2007 – 2011   :        Τσατσαρώνης Μιχαήλ

2011-             :        Λιγνός Ιωάννης

Σχετικές δημοσιεύσεις