Ιστορία Σχολείου

Η Ιστορία του σχολείου

 

Το 1961 τι Γυμνάσιο Καρδαμύλων με το Β.Δ. υπ. αρ. 131 μετατρέπεται σε Γυμνάσιο Ναυτικής Κατεύθυνσης, το οποίο λειτουργεί ως εξατάξιο Γυμνάσιο μέχρι το σχολικό έτος 1963-1964.

Το σχολικό έτος 1964-1965 και με το Ν.Δ. 4379/1964 αλλάζει σε Ναυτικό Λύκειο χωρισμένο σε Κλασσικό και Ναυτικό τμήμα.

Στις 3/10/1967 σύμφωνα με το Α.Ν. 129/1967 το τριτάξιο Γυμνάσιο ενώνεται με το τριτάξιο Λύκειο και δημιουργείται ξανά το εξατάξιο Λιβάνειο Ναυτικό Γυμνάσιο Καρδαμύλων. Από τις 3/9/1976 μετατρέπεται πάλι σε Λιβάνειο Ναυτικό Λύκειο το οποίο λειτουργεί με αυτή την μορφή μέχρι το 1980. Το σχολικό έτος 1980-81 αλλάζει σε Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Καρδαμύλων (Τ.Ε.Λ. Καρδαμύλων). Το 1998 μετατρέπεται σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε. Καρδαμύλων), ενώ από το 2006 λειτουργεί ως Επαγγελματικό Λύκειο Καρδαμύλων (ΕΠΑ.Λ. Καρδαμύλων).

Στο βιβλίο Πράξεων αναφέρεται η παρακάτω απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για αποστολή ευχαριστήριου στο δωρητή Γεώργιο Στ. Λιβανό, σχετικά με τη δωρεά ανέγερσης νέας πτέρυγας για το Λύκειο.

Ευχαριστήριο

Σχετικές δημοσιεύσεις