Γράφοντας με το Φως

«ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ»

(φωτογραφία)

 

«Γράφοντας με το φως» ή πιο απλά «Φωτογραφίζοντας» , ένα θέμα που σκοπό έχει να ερευνήσει οπτικές πάνω στους εξής άξονες:

α) στην τέχνη, μια και η αισθητική του μέσου δεν αποκλίνει από αυτή των καλών τεχνών,

β) στην τεχνολογία, μέσα από τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών,

γ) στις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς η φωτογραφία φανερώνει τον κόσμο και την κοινωνική του δράση.

 

Ενδεικτικά Ερευνητικά Ερωτήματα:

 • Η ιστορική εξέλιξη της φωτογραφίας
 • Είδη φωτογραφίας
 • Κατανόηση τεχνικών θεμάτων (διάφραγμα, κλείστρο, ταχύτητα, βάθος πεδίου κλπ),
 • Πρακτικές (photoshop, stop motion videos, timeslip, long exposure, σκίαση κλπ)
 • Φωτογραφία και διαδίκτυο (οι κίνδυνοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
 • Φωτογραφία, φωτορεπόρτερ και εισβολή στην προσωπική ζωή
 • Φωτογραφία και κινηματογράφος

 

Αναμενόμενα παιδαγωγικά και μαθησιακά αποτελέσματα :

 • Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να αυτενεργήσουν, να σκέφτονται δημιουργικά και ενεργητικά.
 • Να συνεργαστούν μεταξύ τους για την επίτευξη κοινού στόχου αναπτύσσοντας προσωπική και συλλογική ευθύνη ως μέλη μιας ομάδας
 • Να αναπτύξουν ενδιαφέρον, τεχνική και αισθητική στο θέμα «φωτογραφία».
 • Να μάθουν πώς λειτουργεί μια φωτ/κή μηχανή και λοιπά τεχνικά θέματα μέσω πρακτικής άσκησης
 • Να προβληματιστούν στο θέμα προσωπικών δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Να προβληματιστούν στο θέμα της εισβολής της φωτογραφίας στην προσωπική ζωή
 • Να γίνουν μικροί φωτορεπόρτερ καταγράφοντας στο χαρτί αλλά και στο φακό δράσεις του σχολείου
 • Να φωτογραφίσουν θέματα από τον τόπο τους
 • Να δημιουργήσουν έναν ιστότοπο όπου θα παρουσιάζουν τη δουλειά τους
 • Να στήσουν (και να ανανεώνουν) mini-έκθεση φωτογραφίας στο χώρο του σχολείο

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: http://kardamproject2014-15.weebly.com/