Υποβολή αίτησης-δήλωσης μαθητών και αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022.

Οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση από την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021. Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν:
α) Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ
β) Υποψήφιοι απόφοιτοι Ημερησίων ΕΠΑΛ
Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:
1) Εκτός από τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα) και την ειδικότητα του Τομέα στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά. Οι μαθητές/-τριες
επιλέγουν υποχρεωτικά την ειδικότητα στην οποία ήδη φοιτούν.
2) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά.
3) Εάν επιθυμεί να εισαχθεί και στα Τμήματα:
α) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
β) Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
γ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
4) Εάν είναι υποψήφιος/-α για :
α) Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
β) Σχολή Αστυφυλάκων,
γ) Σχολή Πυροσβεστών,
δ) Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων,
ε) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,
στ) ΤΕΦΑΑ
Οι ανωτέρω υποψήφιοι/-ες υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση με την επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου ή στοιχείου ταυτοποίησης του υποψηφίου, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση των στοιχείων .
Η διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και των υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού προγραμματίζεται για την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2022.
Η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του/της υποψήφιου/ας σε αυτό, προκειμένου να διεκδικήσει εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα που απαιτούν ειδικό/ά μάθημα/τα.
Υποψήφιος/α που με την Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα, δεν θα μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό, ενώ αν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα και τελικά δεν το εξεταστεί, απλώς θα αποκλειστεί από τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτό.
Υποψήφιος/-α που στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για τα ΤΕΦΑΑ, δεν μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος/-α γι ́ αυτά.
Αντίθετα, η δήλωση είναι ενδεικτική της επιθυμίας του/της για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. και ο Υποψήφιος/α μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος/-α γι αυτές, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ  

Σχετικές δημοσιεύσεις