ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Ίδρυμα Υποτροφιών “ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ” προκηρύσσει, σύμφωνα με το περιεχόμενο της από 1.11.1968 Διαθήκης του Παναγιώτου Γεωργιλή και της υπ‘αριθ.1131/2000 Αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, την χορήγηση Υποτροφιών (2 εσωτερικού, 200.00,00 ευρώ μηνιαίως η κάθε μια και 1 εξωτερικού 300.00,00 μηνιαίως), για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, Προπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής και Μεταπτυχιακών Σπουδών της αλλοδαπής για χρονικό διάστημα εννέα (αρ.9) μηνών ,από 01/10/2019 εώς 30/06/2020, μέχρι πέρατος των σπουδών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι της 22 Φεβρουαρίου 2020, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, (αρμόδιος για πληροφορίες και παραλαβή αιτήσεων κ.Λεόντιος Αντ.Ζαννίκος τηλ.22710-44045 /6948251958).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχετικές δημοσιεύσεις