Εναλλακτικός Τουρισμός στα Καρδάμυλα

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η επαφή των μαθητών με την έννοια του Τουρισμού και ιδιαίτερα του Εναλλακτικού, μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν βαθύτερες έννοιες του Τουριστικού φαινομένου, και μέσω της ομαδοσυνεργατικής οργάνωσης να καταλήξουν σε χρήσιμα συμπεράσματα.

Ερευνητικά ερωτήματα:

  • Έχει ανάγκη ο τόπος μας την περαιτέρω ανάπτυξη του Τουρισμού; Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό, την επαγγελματική αποκατάσταση, το φυσικό περιβάλλον;

  • Πώς οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα;

  • Ποιες μορφές Εναλλακτικού Τουρισμού θα μπορούσαν να εντοπισθούν και να αναπτυχθούν στον τόπο μας;

Η  κάθε ομάδα μαθητών θα αναλάβει ένα υπο-θέμα σχετικά με τον Εναλλακτικό Τουρισμό γενικά και στη συνέχεια θα το εξειδικεύσει στην περιοχή των Καρδαμύλων.

Συγκεκριμένα για το Α’ τετράμηνο μελετήθηκαν οι εξής μορφές Εναλλακτικού Τουρισμού:

α) Αγροτουρισμός

β) Γαστρονομικός Τουρισμός

γ) Περιπατητικός Τουρισμός

Ενώ στο Β’ Τετράμην μελετήθηκαν οι εξής μορφές:

Α) Θαλάσσιος Τουρισμός

Β) Θρησκευτικός Τουρισμός

Γ) Οικοτουρισμός

Οι μαθητές των ομάδων, αρχικά, προβληματίστηκαν ως προς τα θέματα και έθεσαν τους άξονες που θα κινούνταν. Μέσα από τη συζήτηση και την οργάνωση αναζήτησαν πρωτογενές υλικό, το επεξεργάστηκαν ανακοινώνοντας κάθε φορά την πρόοδό τους.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν σχετικές δράσεις: επισκέψεις και συνεντεύξεις με ανθρώπους της περιοχής, επαγγελματίες του τουρισμού και μη. Καταγραφή των απόψεών τους και επεξεργασία των δεδομένων. Φωτογραφίες, video, βιβλιογραφία και διαδικτυακή έρευνα.

 

Το τελικό βίντεο που παρουσιάζει τις δράσεις όλης της χρονιάς

 

Βίντεο Α’ Τετραμήνου

 

Βίντεο Β’ Τετραμήνου