Διδακτική επίσκεψη στο «Ελληνικό Κάστρο»

Στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, την Τετάρτη 27 Απριλίου, το τμήμα της Γ? Τάξης Υπαλλήλων Διοίκησης, επισκέφτηκε το ξενοδοχείο «Ελληνικό Κάστρο» του Ομίλου Φεγγουδάκη.

Περισσότερα

Εναλλακτικός Τουρισμός στα Καρδάμυλα

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η επαφή των μαθητών με την έννοια του Τουρισμού και ιδιαίτερα του Εναλλακτικού, μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν βαθύτερες έννοιες του Τουριστικού φαινομένου, και μέσω της ομαδοσυνεργατικής οργάνωσης να καταλήξουν σε χρήσιμα συμπεράσματα. Ερευνητικά ερωτήματα: Έχει ανάγκη ο τόπος μας την περαιτέρω ανάπτυξη του Τουρισμού; Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό, την επαγγελματική αποκατάσταση, το φυσικό περιβάλλον; Πώς οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα; Ποιες…

Περισσότερα