Επιμορφωτικό Σεμινάριο Πλοιάρχων

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, η Γ΄ τάξη του Ναυτικού τομέα ειδικότητας πλοιάρχων, μαζί με τη διευθύντρια του ΕΠΑΛ και τη διευθύντρια του ΓΕΛ Καρδαμύλων, παρακολούθησαν μία ημερίδα η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Χανδρής από τις 9:00 π.μ έως 17.00 μ.μ. Η ημερίδα διοργανώθηκε από την εταιρεία Sun enterprises Ltd σε συνεργασία με την Ventlys.( Maritime specialisation services).

Περισσότερα