Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004

Σας ενημερώνουμε ότι οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2004 υποχρεούνται να  καταθέσουν 
Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίου Απογραφής κατά
το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου2022 έως τις 31 Μαρτίου 2022 . Οι  εν λόγω μαθητές κατά την  προσέλευσή τους πρέπει να διαθέτουν πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών, Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης Τaxisnet .

Σχετικές δημοσιεύσεις